Този раздел предоставя информация за законите и разпоредбите, които уреждат политиката по отношение на достъпа на хората до спортни съоръжения и тренировки. В него са описани управляващите органи: държавни органи, министерства, съвети, дирекции, агенции, местни власти, регионални инспeкции към общините, регионални инспекторати на Министерството на образованието и науката, гимназии, училища, спортни федерации, спортни клубове и подчинението между тях.