Когато говорим за проибщаване, трябва да отговорим на два въпроса. Първият е дали предоставяме на учениците с увреждания обучение сред деца, които ги приемат. Вторият въпрос е как ще учим.