Този раздел предлага практически ориентирани  съвети за комуникация с хора с различни видове увреждания. Разделът започва с описание на приобщаващата общност като важна клетка на нашето съвременно общество. Ще намерите и един полезен контролен списък, който ще ви помогне да разберете какво трябва да правите и какво да избягвате при общуване с хора с увреждания. Не на последно място, цялостната структура на раздела предлага един приобщаващ модел за комуникация между хората, основан на взаимно уважение и игнориране на предразсъдъци и стереотипното поведение.