Ние вярваме, че всеки ученик трябва да има възможност да достигне своя потенциал. Този раздел предоставя адаптивни подходи и дава насоки за ограниченията на приобщаването във физическото възпитание. В раздела е представено приспособяването на инструкциите за обучение според индивидуалните модели на учене на деца с различни увреждания. Той предлага как да подберете и адаптирате оценяването.