Обучението на деца със затруднения е трудна задача за всеки специалист. Има много въпроси без отговори в различните области. Практиките, които описваме целят да съберат професионалисти и заинтересовани, които работят в тази област. Те помагат на учителите със своите познания. Този раздел описва професионалните възможности на различните специалисти, информацията и подкрепата, която можем да очакваме да ни предоставят. Представени са различните спортните клубове и организации, включително и тези за адаптиран спорт за хора с увреждания. Описваме организационните проблеми и случаите, в които търсим сътрудничество. Подчертаваме начините за индивидуализиране на програмата, задачите, методите и технологиите, прилагани в преподаването.