Този раздел предоставя идеи относно разработването на приобщаващи упражнения, в които участват както ученици със, така и без увреждания. Включването е много важно за двете страни, защото е част от много важния процес за осигуряване на хората с увреждания участие в обществото възможно най-активно и равностойно. Това дава шанс на всеки да стане личност, която цени и разбира другите. Този раздел съдържа информация за спортното оборудване за приобщаващи спортни дейности в училищата и подробно описание как да се справят с евентуални пречки в процеса на включване.