Този раздел дава идеи за родителството, социалните услуги, комуникацията и сътрудничеството с училищен/спортен клуб и общност, доброволчество на родителите и образованието.