Bu ünite, spor, spor aktiviteleri ve beden eğitimi derslerine dahil edilmenin önündeki engelleri açıklamaktadır: engelli olmayanlar ve engelliler için kaynaştırmanın önündeki engeller.