Bir sistem olarak beden eğitiminin amacını, spor ve beden eğitimini, meslek alanlarını, dünya ve Avrupa'da beden eğitiminin gelişimini, farklı ülkelerde engelliler için beden eğitiminin temel kavramlarını tanıtmaktadır.