Bu modül, insanların spor tesislerine ve antrenmanlarına erişimine ilişkin politikayı düzenleyen yasalar ve düzenlemeler hakkında bilgi sağlar. Yönetim organlarını açıklar: devlet organları, bakanlıklar, konseyler, müdürlükler, ajanslar, yerel yönetimler, bölge müfettişleri belediyeleri, Eğitim ve Bilim Bakanlığı bölgesel müfettişleri, liseler, okullar, spor federasyonları, spor kulüpleri ve aralarındaki bağlılık.