İçerme hakkında konuşurken, iki soruyu cevaplamalıyız. İlk soru, engelli öğrencilere onları kabul eden çocuklar arasında eğitim sağlayıp sağlamadığımızdır. İkinci soru nasıl öğreneceğimizdir.