Bu ünite, farklı engel türlerine sahip kişilerle iletişim için pratik odaklı kılavuzlar ve ipuçları sağlar. Ünite, kapsayıcı toplumu çağdaş toplumumuzun önemli bir hücresi olarak tanımlamakla başlar. Ayrıca, engelli kişilerle iletişimde ne yapmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olacak kullanışlı bir kontrol listesi bulacaksınız. Son olarak, ünitenin genel yapısı karşılıklı saygı, önyargıları ve basmakalıp davranışları göz ardı ederek insanlar arasındaki iletişim için kapsayıcı bir model önermektedir.