Bu ünite Beden Eğitimi ve Sporun anlam ve yöntemlerini ve okulda kaynaştırma eğitiminde pratik uygulamalarını sağlar. Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerinin Down sendromlu, görme, işitme bozukluğu, öğrenme ve motor güçlüğü olan öğrencilerle olan uygulamalarından paylaşılan vakalar vardır.