Bu ünite, okulda tekrarlayan spor etkinliklerinin organizasyonu ve engelli öğrencilerin dahil edilmesi hakkında pratik öneriler sunar.