Bu ünite, kapsayıcı spor aktiviteleri yoluyla elde edilen (yaşam) becerilerinin sürekli kullanımı için bir strateji oluşturulması ve bunları diğer boş zaman aktivitelerine uygulanması için rehberlik ve talimatlar içerir.