Този раздел описва бариерите пред приобщаването в спорта, спортните занимания и уроците по физическо възпитание: за хора с увреждания и бариерите пред приобщаването за хора без увреждания.