Целта е да се представи основната рамка на физическото възпитание и спорта за хората с увреждане в Европа и света. Представени са основни концепции, професионални области и развитие на физическото възпитание в различните страни.